Tiếng Hoa Ngành Kỹ Thuật - Bài 1: Cơ Khí - 第一课:机械

Chủ nhật - 07/02/2016 13:16
Hãy Cùng Pro-Language khám phá những bài học online trong chuỗi bài học Tiếng Hoa Ngành Kỹ Thuật nhé!

BÀI 1: CƠ KHÍ 
第一课:机械​ (Ji xie)

1. PHIÊN ÂM PINYIN VÀ CHỮ GIẢN THỂ:


 Ji diàn zhěng hé
机电整 
 
xún xù jiàn jìn zhī jiào xué fāng shì péi yǎng zì dòng huà
循序渐进 教学 方式 培养 自动化
 
jī xiè huò jī diàn zhěng hé xì tǒng xiāng guān kòng zhì jì shù
机械 机电 整合 系统 相关 控制 技术
 
zhī guī huà   shè jì   zhì zuò de   zhuān yè jì shù rén lì   bìng
规划 设计 製作 ¬ 专业 技术 人力
 
jù yǒu jī diàn zhěng hé xiāng guān zhí lèi jì shù shì
具有 机电 整合 相关 技术
 
zhī jì néng shuǐ zhǔn   chéng wéi zì dòng huà chǎn yè jiè zuì wéi
技能 水準 成为 自动化 业界 最为
 
  yào de zhuān yè jì shù rén cái  
¬ 专业 技术 人才
 
3D diàn nǎo fǔ zhù mú jù shè jì yǔ zhì zào
3D电脑辅助模具设计与製造

 
péi yǎng duì cóng shì diàn nǎo fǔ zhù     mó xíng   mú jù shè jì
培养 从事 电脑 辅助 模型 模具 设计
 
jī chǔ zhì zào jiā gōng yǒu xìng qù zhī mín zhòng xué xí
基础 製造 加工 兴趣 民众 学习
 
mú jù zhī jī běn zhì zào   jiā gōng   zǔ zhuāng   wéi xiū zhī jī běn
模具 基本 製造 ¬ 加工 组装 维修 基本
 
jì néng xiāng guān háng yè zhī shi   shǐ dá dào jiù yè zhī
技能 相关 行业 知识 使 达到 就业
 
néng lì   fú hé jiù yè shì chǎng rén lì   qiú   jiē xùn hòu
能力 符合 就业 市场 人力 ¬
 
fǔ dǎo cān jiā bǐng xiāng guān jī xiè zhí lèi jì shù
辅导 参加 相关 机械 技术
 
shì jì néng jiǎn dìng   tóng shí fǔ dǎo zhì mú jù chǎng
技能 检定 同时 辅导 模具
 
chǎn pǐn shè   kāi fā xiāng guān háng yè jiù yè  
产品 ¬ 开发 行业 就业

diàn nǎo  zhù  xiè huì 
电脑辅助机械绘图

 
lì yòng         huì tú ruǎn tǐ   pèi hé jī xiè zhuān yè zhī shi
利用 绘图 软体 配合 机械 专业知识
 
diàn nǎo cāo zuò   péi yù chū jī xiè shè jì huì tú zhī jì shù
电脑 操作 培育 机械 设计 绘图 技术
 
zhuān cái     cù jìn gōng yè fā zhǎn   cǐ wài   běn zhí lèi xiāng guān
¬ 促进 工业 发展 此外 本职 相关
 
háng yè de xū qiú rén lì yīn qiè   jiē xùn hòu huò dé zhòng duō
行业 需求 人力 殷切 获得 众多
 
jiù yè jī huì  
就业机会

diàn nǎo shù zhí kòng zhì jī xiè
电脑数值控制机械

 
zhuān yè zhī shi lǐ lùn pèi hé shàng shí zuò   gōng zuò
专业知识 理论 合上 工作
 
tú xíng huò gōng jiàn mó xíng   yùn yòng diàn nǎo fǔ zhù shè jì
图形 工件 模型 运用 电脑 辅助 设计
 
zhì zào xì tǒng shǔ   kòng jī xiè   fēn xī liú chéng   zhì zuò
製造 系统 ¬ 机械 分析 流程 製作
 
jiā gōng chéng shì   péi yù chéng wéi diàn nǎo jī xiè zì dòng huà
加工 程式 培育 成为 电脑 机械 自动化
 
jì shù rén cái  
技术 人才

jī xiè jiā gōng yǔ   chē chuáng
机械加工与CNC车床

 
chú xué xí běn zhí lèi xiāng guān zhī shi lǐ lùn zhù zhǎng
学习 本职 相关 知识 理论 助长
 
jì néng fā zhǎn wài   néng gōng jiàn tú xíng zhǔn bèi dāo jù
技能 发展 工件 图形 刀具
 
  liáng jù   fēn xī gōng zuò   liú chéng shè jì   shǔ kòng zhǐ lìng
量具 分析 工作 ¬ 流程 设计 CNC 指令
 
  chē xiāo gōng zuò   péi yù jī xiè jiā gōng yōu xiù jì shù
车削 工作 培育 机械 加工 优秀 技术
 
rén lì   shǐ shòu xùn xué yuán fú hé jiù   shì chǎng rén lì
人力 使 受训 学员 符合 ¬ 市场 人力
 
xū qiú  
需求

hàn jiē
銲接

 
xué xí yì bān shǒu gōng diàn hàn jī běn jì néng zhuān yè zhī shi
学习 一般 手工 基本 技能 专业知识
 
shè bèi cāo zuò fāng fǎ   tóng shí shòu yǔ bàn zì dòng diàn
设备 操作 方法 同时 授与 半自动
 
hàn             duò xìng qì tǐ diàn hàn       jī běn jì néng   shǐ
( CO ) ¬ 惰性气体 ( TIG ) 基本 技能 使
 
néng cóng shì   xiù gāng cái liào   gāng tiě cái liào zhī
从事 材料 钢铁 材料
 
jiē hé gōng zuò  
接合 工作
 
  yà qì wū jí hàn jiē
TIG
氩气钨极銲接

 
shú xī hàn jiē jī běn jì néng zhuān yè zhī shi   shǐ néng cóng shì
熟悉 基本 技能 专业知识 使 从事
 
tàn gāng gāng bǎn   xiù gāng bǎn   bǎn zhī píng lì héng duì jiē
钢板 钢板 平立横 对接
 
hàn jiē bǎn hàn   jiē tàn gāng báo guǎn   tàn gāng hòu guǎn zhī
¬ 管之
 
chuí zhí   shuǐ píng     gù dìng guǎn kāi cáo hàn jiē gōng zuò
垂直 水平 45 固定 管开槽 工作
 
  bìng pèi hé běn fèn shǔ wèi bàn lǐ   píng zhèng
配合 本分 办理 ¬
 
jiǎn dìng chǎng suǒ   cān xùn zhōng xué yuán néng qǔ dé zhuān yè
检定 场所 学员 取得 专业
 
shù xué xí xiāng guān zhèng zhào  
学习 相关 證照
 
yà qì wū jí hàn jiē
TIG
氩气钨极銲接

 
shú xī hàn jiē jī běn jì néng zhuān yè zhī shi   xué xí hàn
熟悉 基本 技能 专业知识 学习
 
shǐ yòng   rèn shi hàn jiē fú hào jīn shǔ cái liào   bìng
使用 认识 符号 金属材料
 
tòu guò yì bān shǒu gōng diàn hàn diàn hàn shí xí
透过 一般 手工 实习
 
  shǐ néng cóng shì tàn gāng gāng bǎn   xiù gāng bǎn   bǎn
使 从事 钢板 钢板
 
zhī píng     héng duì jiē bǎn hàn jiē tàn gāng báo guǎn  
对接
 
tàn gāng hòu   guǎn zhī chuí zhí   shuǐ píng       gù dìng guǎn kāi cáo
¬ 管之 垂直 水平 45 ° 固定 管开槽
 
hàn jiē gōng zuò  
工作
 
duī gāo jī cāo zuò
堆高机操作

 
xí dé ān quán wèi shēng xiāng guān fǎ guī   duī gāo jī zhī gòu zào
习得 安全 卫生 相关 法规 堆高机 构造
 
  xíng shì   yuán lǐ cāo zuò ān quán děng zhī shi   shú xī duī gāo jī
型式 原理 操作 安全 知识 熟悉 堆高机
 
cāo zuò     gù zhàng yuán yīn chǔ lǐ fāng fǎ   bìng qǔ dé duī gāo jī
操作 ¬ 故障 原因 处理 方法 取得 堆高机
 
cāo zuò jì shù shì zhèng   péi yǎng xué yuán jù bèi rè chéng  
操作 技术 培养 学员 具备 热诚
 
kè kǔ nài láo   qín fèn     fù zé   jìn qǔ jìng yè lè qún zhī
刻苦耐劳 勤奋 ¬ 负责 进取 敬业 乐群之
 
zhí yè fú wù dào dé rén shēng guān  
职业 服务 道德 人生
 
2. Từ chuyên môn:

updating... 

Nguồn tin: Pro-Language

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Ngoại Ngữ Đông Nam Á
HỌC TIẾNG KHMER HỌC TIẾNG THÁI


HỌC TIẾNG LÀO


HỌC TIẾNG MYANMARHỌC TIẾNG INDONESIA


HỌC TIẾNG MALAYSIAHỌC TIẾNG HOA CĂN BẢNHỌC TIẾNG ANH BỒIHỌC TIẾNG VIỆT


 

Chúng tôi trên mạng xã hội


Chat Zalo 
zalo sharelogo
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây